Tag Archives: flow

Abstract Graphic Wallpaper

the design computer graphics wallpapers

Metallic blue cubes abstract formation small

Yenikapı Mevlevihanesi

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nün yerleşke olarak kullandığı Yenikapı Mevlevihanesi, Yeniçeri Ocağı Baş Halifesi Malkoç Mehmet Efendi tarafından 1598 yılında kurulmuş ve zaman içinde genişleyerek bir külliye halini almıştır. Mevlevî tarikatının İstanbul’da Galata Mevlevihanesi’nden sonra faaliyete geçirdiği ikinci dergâhtır. Yenikapı Mevlevihanesi, tekke ve zaviyelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar 328 yıl Mevlevi tarikatına hizmet etmiştir

Yenikapı Mevlevihanesi, Osmanlı edebiyatının seçkin şahsiyetlerinden Şeyh Çelebi’nin ve Türk tasavvuf musikisinin öncü isimlerinden İsmail Dede Efendi, Itri, Şeyh Galip’in yetiştiği yerdir. Bu nedenle Mevlevihane, sadece tarikat ve tasavvuf tarihi açısından değil, kültür tarihi açısından da büyük önem taşımaktadır.